ການສະ ໝັກ ຜະລິດຕະພັນ


ສວນແລະເຮືອນ, ຮ້ານຂາຍໂອໂຕຫລືຜູ້ ນຳ ໃຊ້, ທຸລະກິດອຸດສາຫະ ກຳ ຫຼາຍແຫ່ງ